Akupunkturförbundet

Contact us

Hur din relation kan påverka de 5 känslorna

Våra relationer är en viktig del av vårt liv, och inte minst vår egen relation till vår kropp, medvetande och sinne. Dessa tre komponenter har en nära relation till varandra, ett yin och yang, och som är viktigt att värna om, precis som alla andra relationer. Tar vi inte hand om oss själva så blir det svårare att ta hand om våra nära relationer. Mår vi dåligt på insidan under en längre tid så löper vi större risk för att skada vår fysiska kropp som i värsta fall kan leda till sjukdom.

Parrelationer kan på flera vis vara helt underbart och värna om vårt välmående, men det kan också vara helt tvärtom. Destruktiva bråka, dålig kommunikation och liknande problem kan leda till en obalans i vårt inre. Det är därför väsentligt att ta hand om både din parrelation och dig själv, för annars kan relationen påverka de så kallade ”5 känslorna”.

Hur påverkar parrelationen de 5 känslorna?

De 5 känslorna är dessa:

  1. Ilska – Nu
  2. Glädje – Le & Xi
  3. Sorg – Bei
  4. Rädsla – Kong
  5. Grubbleri – Si

En dålig parrelation kan vara orsaken till obalans i någon av dessa fem känslor, och gör vi inte något åt detta så kan det leda till fysiska besvär.

Ilska – Nu

Ilska påverkar främst levern och får qi att stiga i kroppen, vilket visar sig främst i övre delen, alltså, huvudet. Detta kan leda till huvudvärk och är det vanligaste symptomet till emotionell frustration och ilska. Det är ganska vanligt att vi inte får utlopp för vår ilska, och ibland känner vi knappt av att vi ens bär på ilska inombords, och detta kan vi då upptäcka genom en stränglik puls och röd tunga.

Ilska inom en parrelation är ett vanligt problem, och uppstår oftast av dålig kommunikation eller destruktiva bråk. Det bästa i det här läget är att jobba på att få en bättre kommunikation med varandra, och klarar man inte av det själva så finns det alltid professionell hjälp att få.

Glädje – Le & Xi

Glädje behöver inte alltid vara positivt utan kan ibland vara skadlig för vår hälsa. Det är när vi får ett överskott av glädje som det kan vara skadligt för främst hjärtat. Glädje tillhör eld-elementet som är starkt sammankopplat med hjärtat och kan därför skadas av överdriven glädje och begär. Detta kan leda till både fysiska besvär så som hjärtklappning, insomnia och rastlöshet, men även psykiska besvär så som maniskt beteende och koncentrationssvårigheter.

Att vi blir glada av att vara tillsammans med vår partner må vara positivt, men det kan lätt gå till överdrift eller i värsta fall likna besatthet. Försök att tygla dina känslor för att bokstavligen rädda ditt hjärta.

Sorg – Bei

Sorg kan lösa upp och skingra qi, och eftersom qi lagras främst i lungorna så töms qi genom sorg. När ingen qi i lungorna finns kvar så kan detta leda till psykiska besvär så som depressioner, trötthet och obehagskänslor i bröstet.

Det finns mycket i en parrelation som kan leda till känslor av sorg, till exempel att försöka hantera otrohet eller att vår partner har lämnat oss. Att hantera sorg kan vara svårt, och i många fall är det bäst att få experthjälp, till exempel i form av terapi eller akupunktur.

Rädsla – Kong

Rädsla är kopplad till njurarna, och skadade njurar kan leda till rädsla. Rädsla dränerar njurarnas qi och drar ner qi i kroppen, vilket kan leda till symptom så som sängvätning och inkontinens.

I de allra värsta parrelationerna kan en eller båda parter uppleva rädsla kring sin partner. Är det så, så bör du lämna din partner omedelbart och kontakta hjälp.

Grubbleri – Si

Överdrivet grubbleri kan manifestera sig i vår vardag, och är direkt kopplad till mjälten. Tankar och intentioner kommer från mjälten och går vi runt och grubblar för mycket och för länge så kan detta leda till dålig aptit, trötthet och blekt utseende.

Att grubbla över framtiden, ekonomi, ens partners känslor, osv., är inget ovanligt i en parrelation. Det viktigaste är att prata om det och försöka att ta tag i problemen och lösa dessa tillsammans.

Avslutningsvis

Här ser vi hur långvariga negativa känslor i en parrelation kan påverka kroppens fysiologi, och främst av de 5 känslorna. Långvariga känslor kan störa den naturliga balansen av qi och skapa obalanser i kroppen och våra liv. Därför är det viktigt med en sund livsstil och sunda relationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *