Akupunkturförbundet

Contact us

Akupunktur och undersökning

När man besöker en akupunktör beror behandlingen på om vederbörande använder traditionell kinesisk akupunktur eller modern västerländskt färgad metod. Man bör vara noggrann när man anlitar en akupunktör så att vederbörande verkligen är en diplomerad akupunktör. För att vara det ska vederbörande vara medlem vid något av de förbund som är anslutna till paraplyorganisationen SFAS – Swedish Federation of Acupuncture Societies. I de fall akupunktören är ansluten till en SFAS-certifierad organisation så har akupunktören utbildning i traditionell kinesisk medicin samt viss utbildning i västerländsk medicin. Denna typ av utbildning är grundläggande. En grundläggande utbildning i kinesisk medicin samt västerländsk medicin är det absolut lägsta du som patient ska godkänna hos en akupunktör.

Vid ett besök hos en akupunktör kommer vederbörande att ställa frågor om din livsstil, dina motionsvanor, din diet, dina sömnvanor, din förmåga att hantera stress och om du har några fobier. Akupunktören undersöker även din tunga, hudens färg och utseende, din hårkvalitet, hållning, rörelsemönster och lyssnar på hur du talar samt din andning. Akupunktören undersöker även 12 pulspunkter på handlederna, sex stycken på varje handled. Dessa pulspunkter har anknytning till de 12 inre organen; hjärtat, levern, njurarna, lungorna, tjocktarmen, tunntarmen, urinblåsan, gallblåsan, mjälten, magsäcken och två organ som inte ingår i den västerländska medicinen; pericardium som sägs ha inflytande över bland annat sexualdriften samt det 12:e organet “trippelvärmaren” som styr över det endokrina systemet som reglerar kroppstemperaturen enligt den kinesiska medicinen. Vid denna undersökning diagnostiserar akupunktören obalanser i energiflödet.

Första besöket hos akupunktören

Efter en omfattande undersökning gör akupunktören en bedömning och avgör vilken typ av punktstimulering som kommer att avhjälpa krämpan och sjukdomstillståndet. När bedömningen är gjord sätter akupunktören fina, steriliserade nålar av rostfritt stål på de punkter som ska behandlas. Detta varken gör ont eller orsakar någon blodsutgjutelse utan går snabbt och lätt. När nålarna sitter på plats roterar akupunktören nålarna mellan tummen och pekfingret för att sprida eller samla energi till respektive punkt. Nålarna sticks i vissa fall endast in i det yttersta hudlagret eller ca en halv centimeter in. Vid vissa behandlingar går nålsticken djupare. Vid muskelsmärtor kan nålarna stickas in ca sju till tio centimeter men detta känns inte eftersom nålen avhjälper den smärta som redan finns i muskeln. Nålarna kan vara antingen av engångsvariant eller steriliseras via en metod som går under benämningen autoklav. Att enbart koka nålarna är inte tillåtet eftersom dåligt steriliserade nålar skulle kunna sprida överförbara virus och blodsjukdomar såsom HIV-virus som är förstadiet till AIDS.

Antalet nålar som används vid en behandling varierar mellan en till 15 stycken och man kan rent generellt säga att ju mer kunnig akupunktören är desto färre nålar behöver akupunktören använda vid behandlingen. Nålarna sitter kvar mellan fem och 30 minuter beroende på åkomma samt beroende på hur väl patienten svarar på behandlingen. Ett besök hos en akupunktör tar upp till en timme i anspråk.

Hur känns akupunkturbehandlingen?

När akupunkturnålarna sitter på plats kan patienten uppleva en svagt stickande och varm känsla på punkten där nålen placerats. Ibland upplevs en känsla av domning på den behandlade punkten.  Efter ett tag kan patienten uppleva en känsla av avslappning. Ett smärttillstånd som behandlas via akupunktur kan behöva behandlas under tre till fyra tillfällen eller mer beroende på smärttillståndets art och patientens förmåga att ta till sig behandlingen. Patientens mottaglighet för punktbehandling av detta slag beror på patientens allmäntillstånd samt livsstil. I de fall patienten lever under svår press kan patienten ha svårare att uppleva punktbehandlingens effekter eftersom spänningar och psykisk stress kan vara så påtagliga att patienten saknar förmågan till avslappning. Då kan det krävas andra insatser eller fler upprepade behandlingar hos akupunktören. I normalfallet brukar avsedd effekt av akupunkturbehandling ha uppnåtts efter fem till sex behandlingstillfällen. I vissa fall kan patienten uppleva en försämring av tillståndet i början av behandlingen. Detta beror på att patienten är övermottaglig för behandlingen och i de fallen minskar akupunktören antalet nålar vid varje behandlingstillfälle. Det är även vanligt att man ökar antalet nålar från gång till gång vilket resulterar i en successiv förbättring. I de fall patienten inte märker någon förbättring efter sex till åtta behandlingar beror det med stor sannolikhet på att patienten tillhör den grupp av individer på 10% av befolkningen som inte svarar på punktbehandling. Dessa 10% av befolkningen behöver söka en annan form av behandling än akupunktur.

Traditionella akupunktörer rekommenderar att man gör en akupunkturbehandling i förebyggande syfte vid årstidsväxlingarna för att bibehålla normala energinivåer och inte påverkas negativt av väderväxlingar.