Akupunkturförbundet

Contact us

OM AKUPUNKTUR

Akupunkturens historia

Själva ordet “akupunktur” är europeiskt och betyder “att sticka med nål”. Begreppet myntades av den holländske läkaren Willem Ten Rhyme som introducerade metoden för européerna år 1683 efter att ha tillbringat två år i Nagasaki i Japan. Akupunkturen har utövats i Kina i 3500 år och en sägen påstår att metoden uppfanns efter att man upptäckt att soldater som överlevt pilsår även tillfrisknade från andra krämpor och sjukdomstillstånd.

Den första kända litteraturen som avhandlar ämnet akupunktur härstammar från 400-talet före Kristus. Nei Ching Su Wens bok “Den gule furstens klassiker om invärtes medicin” anses vara den första bok som skrivits om akupunktur och ungefär samtidigt skrev läkaren Pein Chuehom hur man återuppväckte en person från långvarig koma med hjälp av akupunktur.

Akupunkturen finslipades under Chingdynastin mellan 1644 till 1911 då den övergavs till förmån för västerländsk läkekonst som blev på modet i början av 1900-talet. Efter den kommunistiska revolutionen återuppväcktes dock intresset för den kinesiska läkekonsten och akupunkturen igen och akupunktur används idag i hela Kina.

I början av 1800-talet började brittiska läkare använda akupunktur i smärtlindrande och febernedsättande syfte och därefter spred sig kunskapen i hela västvärlden. Man började sedan att stimulera meridianpunkterna med lågfrekvent elektrisk ström eller laserstrålar. Detta kallas elektroakupunktur och kan även användas tillsammans med nålar för att öka effekten av behandlingen.

Akupunkturens effekter

Enligt den traditionella akupunkturen finns det 365 punkter som kan stimuleras för att uppnå balans i den s.k. Qi-energin (även kallad Chi eller Shi). Ju mer vetenskapligt förankrad akupunkturen har blivit desto fler punkter har man upptäckt och idag har man schematiska beskrivningar på cirka 2000 olika punkter. Inom akupunkturen drar man paralleller mellan fysiska, känslomässiga och sociala problem och energiströmmarna och man menar att blockeringar i Qi-energin elimineras med hjälp av punktstimulering. Energins flöde kan antingen vara för snabbt eller för långsamt och balanseras av akupunktören. Till de sjukdomstillstånd som kan behandlas med akupunktur hör; smärttillstånd som uppstått vid ex ledsjukdomar, reumatism och ryggbesvär. Allergier, astma, bronkit, kolit och matsmältningsproblem kan förbättras liksom psykiska besvär som stress, sömnproblem, trötthet och ångest. Akupunktur har även positiv effekt vid rökavvänjning och andra missbruk.