Akupunkturförbundet

Contact us

Funkar akupunktur

Akupunktur och World Health Organization, WHO

Världshälsoorganisationen WHO har tagit fram en lista över 43 olika sjukdomstillstånd som har kurerats med hjälp av akupunktur och WHO har listat över 100 behandlingsområden där akupunktur är användbart och WHO har uppmuntrat ett införlivande av akupunktur inom vården över hela världen. Akupunktur är enligt WHO en kostnadseffektiv behandlingsmetod med brett användningsområde. Akupunkturen har genom tiderna hotats av diverse förbud men har haft förespråkare i diverse vetenskapsmän, varav Carl von Linne är en av dem. Socialstyrelsen tillsatte under 1970-talet en undersökning angående akupunkturen då professor Martin H:son Holmdahl gjorde en utredning som visade att akupunkturen hade mycket goda resultat på patienterna. Rapporten fick stor publicitet men trots detta så förbjöds användningen av akupunktur inom Landstinget i Sverige. Under 1980-talet infördes dock en enklare form av akupunktur inom Landstinget, den så kallade sensoriska stimuleringen mot smärta.

Vid en behandling hos akupunktör är patienten försäkrad genom en ansvarsförsäkring som tecknats av alla akupunktörer som är medlemmar hos Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin. För att undvika oseriösa akupunktörer bör man som patient försäkra sig om att behandlaren har de utbildningar, medlemskap och försäkringar som utgör en garanti för att akupunktören är seriös och kompetent.