Akupunkturförbundet

Contact us

Akupunktur mot missbruk

Akupunktur erbjuder en helhetsbehandling mot missbruk.  Även om inte akupunkturen ensamt kan hjälpa missbrukaren så gör akupunktören en omfattande utredning och sätter in behandlingen som minskar abstinenssymtomen och ökar livsglädjen. Parallellt med övriga insatser så som 12-stegsbehandling, samtalsterapi och en livsstilsomläggning med förändrad diet och motion så brukar akupunkturen vara bidragande till mycket goda resultat i missbruksbehandling. Forskning från USA har bevisat att akupunktur är en mycket effektiv behandlingsform mot alkoholism.