Akupunkturförbundet

Contact us

UTBILDNINGSVÄGAR

Följande svenska skolor uppfyller förbundets krav för utbildning i akupunktur enligt TCM
(Traditional Chinese Medicine):
Akupunkturakademin
Adress: Fjällgatan 23 A, 116 28 Stockholm
Tel: 0225-23025 eller 08-966564
Kursansvarig: Jan Lindborg
Kursort: Stockholm
Hemsida: www.akupunkturakademin.se
Jian Shi
Arsenalsgatan 8, 411 20 Göteborg.
Tel: 031-13 59 13
Kursansvarig: Jens Starborg
Kursort: Göteborg
e-mail: jianshi@jianshi.com
Nei Jing Akademien
Östra Järnvägsgatan 1, 745 37 Enköping.
Tel: 0171-343 00
Kuransvarig: Miguel Rodriguez
Kursort: Enköping
e-mail: info@neijing.se
Svenska TCM-skolan 
Hökviken 13, 790 25 Linghed.
Tel: 0246-221 35
Kursansvarig: Reijo Pöyhönen
Kursort: Falun
e-mail: reijo7@telia.com
Södra Skolan för Kinesisk Medicin
Lervägen 20, 227 30 Lund.
Tel: 046-13 88 63
Kursansvarig: Louis Womack
Kursort: Lund
e-mail: louis.womack@swipnet.se
Wu Xing Skolan 
Storgatan 87, 903 33 Umeå.
Tel: 090-17 88 44
Kursansvarig: Kerstin Widing
Kursort: Umeå
e-mail: widingsakupunktur@brevet.nu
Godkänd utbildning i basmedicin (motsvarande minst 40 högskolepoäng):
Axelsons Gymnastiska Institut
Box 6475, 113 82 Stockholm.Tel: 08-545 459 00
Naturmedicinska Fackskolan
Box 459, 128 07 Sköndal.Tel: 08-605 21 20
Thalamus Skolan
Kursansvarig: Professor Jan Westman
Ripvägen 7, 756 53 Uppsala.Tel: 018-32 02 87