Akupunkturförbundet

Contact us

Akupunktur vs. läkarvetenskapen

Den västerländska läkarvetenskapen manar till försiktighet i användandet av akupunktur då man i första hand bör göra en ordentlig läkarundersökning för att inte riskera att missa allvarligare sjukdomstillstånd. Modern forskning har dock visat att akupunktur med fördel används inom smärtrelaterad behandling.  Kroppen producerar vid nål- och punktbehandling kroppsegna opiater, s.k. endorfiner som har smärtstillande effekt men man framhåller ändå vikten av konventionell behandling för att upptäcka till exempel cancer. Att avstå från konventionell behandling kan i värsta fall leda till livshotande tillstånd.

Dock har akupunktur använts inom kirurgi, samt inom tandvård och förlossning som bedövning och ersättning för kemiska bedövningsmedel. Dock framhåller den konventionella läkarvetenskapen vissa varningar även för denna typ av användning eftersom vissa patienter inte har den fysiska dispositionen för akupunktur. Akupunktur tros ha effekt på ca 90% av befolkningen men 10% är inte mottagliga för triggerpunktsstimulering och akupunktur.