Akupunkturförbundet

Contact us

Öronakupunktur

Öronakupunktur

Öronakupunktur fungerar på samma sätt som traditionell kinesisk akupunktur. Vid öronakupunktur utgår man från att örat har 200 punkter som motsvarar punkter på kroppen och i organen. Man kan själv klämma lätt på örat och känna ömma punkter i till exempel öronsnibbarna. Dessa ömma punkter har sin motsvarighet någonstans i kroppen. Man kan utöva egen behandling genom att lätt massera ömmande punkter oavsett om man vet vilken del av kroppen den ömmande punkten motsvarar. Detsamma gäller fötterna som också har punkter som svarar mot den övriga kroppen och de inre organen. Den typ av behandling som riktar sig mot dessa punkter kallas för zonterapi och till skillnad från akupunktur så trycker man på de ömma punkterna med händerna, inte med hjälp av nålar.

Vid öronakupunktur används nålar på någon av örats 200 punkter. Ibland sitter nålarna fast flera dagar och dessa nålar tejpas då fast i örat under ett skyddande och desinficerat tryckförband. Öronakupunktur sägs vara effektiv vid missbruksproblematik och behandling mot alkoholism, drogmissbruk och rökning. Öronakupunkturen används även för att behandla astma, ledsjukdomar, migrän, matsmältningsproblem, vid problem med urinblåsan samt nervösa besvär. Öronakupunktur används flitigt vid behov av bedövning framförallt i länder som Kina och Indien. I Indien och Kina används öronakupunktur vid barnafödande, kirurgiska ingrepp och tandvård.

Vid öronakupunktur gör akupunktören en omfattande fallbeskrivning och frågar patienten om hälsotillstånd livsstil, vanor, problem och går även in på familjerelationer och ärftliga betingelser. Akupunktören frågar gör en mycket ingående analys av patientens allmäntillstånd, användning av alkohol och tobak samt informerar sig om patientens hobbys och fritidsintressen. Patientens öra undersöks också noggrant för att akupunktören ska kunna urskilja eventuella ärrbildningar och annat som kan påverka patientens hälsa.

Akupunktören undersöker örat med hjälp av en sond som akupunktören drar över huden på örat för att finna ut om patienten känner obehag. Där obehagskänslan uppstår kommer behandlingen att sättas in. En annan metod för att urskilja behandlingspunkter är elektronisk där punkterna som behöver behandlas syns på en mätare.

Punkterna stimuleras därefter med hjälp av antingen akupunkturnålar eller elektronisk behandling. Ytterligare en metod som används för barn och patienter som är rädda för nålar är laserbehandling där patienten inte känner någonting alls.

Historian bakom öronakupunktur

Öronakupunkturen återupptäcktes på 1950-talet då en läkare vid namn Paul Nogier från Lyon i Frankrike upptäckte att vissa av människorna i byarna hade brännmärken i örat. Det visade sig att de fått dessa till följd av att de gått till en lekman från trakten som botad dem mot ischias med hjälp av punkter i örat. Läkaren forskade vidare i detta och det visade sig att punkterna i örat hade en motsvarighet i den övriga kroppen. Dr Paul Nogier utarbetade ett spegelschema där örat liknades vid ett foster i mammans mage där punkterna på örat motsvarade samma punkter på kroppen som på “fostrets” punkter på örat. Örsnibben skulle alltså vara fostrets huvud, så vid smärta i huvudet skulle alltså öronsnibben vara öm. Smärta i höger axel skulle alltså orsaka en smärtsam punkt i nedre delen av höger öra. Ursprunget till behandlingsmetoden att “nåla” patientens öra började i Medelhavsländerna cirka 400 år före Kristus och den utövades i Indien, Kina, Grekland och Egypten innan den försvann för att så småningom återupplivas av Dr Paul Nogier.

Akupunktur mot tinnitus och trötthet

Inom akupunkturen drar man paralleller mellan tinnitus s.k. “öronringningar” och problem med inre organ som lever och gallblåsa. Av den här anledningen sätts punktbehandling med nålar in på tryckpunkter på lever-, gallblåse- och styrkärlsmeridianerna. Utöver detta behandlas urinblåse- och njurmeridianerna med hjälp av örtbehandling. Det har visat sig att akupunktur är speciellt effektfull där andra behandlingar misslyckats. Även trötthet behandlas på samma punkter och med den örtbehandling som benämns Moxibustion. För att motverka kronisk trötthet behandlas utöver ovan nämna punkter även meridianerna för befruktning, tunn- och tjocktarm, njure, lunga, mjälte och magsäck.